Haastrecht, DTB en Gaardersarchieven
ga direct naar de scans


Ga door het aanklikken van de   B L A U W E    L I N K S   rechtstreeks naar de   S C A N S   van gahetna.nl.I. H A A S T R E C H T   ( D T B )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Haastrecht, nummer toegang 3.04.16.044, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Haastrecht, 3.04.16.044, inv.nr. ...


A. ALGEMEEN
1.I-2.IV Doop- en trouwboeken. 1683-1792.
1.I-1.III 1683-1714.
2.I-2.III 1715-1792.
Doopboek. 1793-1812 mei 22.
b. ROOMS-KATHOLIEK
8-9 Doop- en trouwboeken. 1709-1812.
c. GERECHT
10 Trouwboek. 1686-1811.
11.I-11.III 1658 1673-1715.
11.I 1658-1689.
11.II 1690-1709.
11.III 1710-1715.
12.I-12.II 1697-1735.
12.I 1697-1724.
12.II 1725-1735.
13.I-13.III 1736-1760.
13.I 1736-1742.
13.II 1742-1749.
13.III 1750-1760.
14.I-14.II 1761-1780.
14.I 1761-1769.
14.II 1769-1780.
15.I-15.II 1781-1796.
15.I 1781-1786.
15.II 1787-1795.
16.I-16.III 1796-1804.
16.I 1796-1798.
16.II 1799-1801.
16.III 1802-1804.
17.I-17.II 1804-1811.
17.I 1804-1807.
17.II 1808-1811.
19 Overlijdensregister. 1806-1811.
B. Rozendaal
a. GEQUALIFICEERDEN
C. Vliet
a. GERECHT
23 Trouwboek. 1734-1805.
25 Huwelijksproclamaties. 1734-1809.
26 Verzoeken om ondertrouw. 1749-1804, 1809.


II. H A A S T R E C H T   ( G A A R D E R S A R C H I E V E N )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Haastrecht, nummer toegang 3.04.16.033, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Haastrecht, 3.04.16.033, inv.nr. ...


A. Haastrecht
1.I-2.II Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven. 1695-1805.
1.I-1.II 1695-1750.
1.II 1722-1749.
2.I-2.II 1750-1805.
2.II 1785-1805.
B. VlietZie ook de Microfichecollectie DTB Zuid-Holland op de studiezaal van het CBG voor:
Haastrecht Begraafregistratie 1724-1757 (6 fiches)
Haastrecht Begraafregistratie (in de kerk) 1755-1808 etc. (3 fiches)
Haastrecht Kerkrekeningen 1629-1692 (13 fiches)


Zie ook het DTB-overzicht van Haastrecht op blz. 79 t/m 81 van de


Lijst met inventarissen van de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland