Zoetermeer, DTB en Gaardersarchieven
ga direct naar de scansGa door het aanklikken van de   B L A U W E    L I N K S   rechtstreeks naar de   S C A N S   van gahetna.nl.I. Z O E T E R M E E R   ( D T B )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Zoetermeer, nummer toegang 3.04.16.164, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Zoetermeer, 3.04.16.164, inv.nr. ...


1-9.III Doopboeken. 1586-1867.
4.I 1616-1626
4.II 1627-1648
5.I 1649-1677
5.II 1678-1697
7.I 1710-1717
7.II 1718-1731
7.III 1732-1766
8.I 1766-1785
8.II 1786-1811
9.I 1792-1819
9.II 1820-1843
9.III 1844-1867
10-15.II Trouwboeken. 1605-1795.
11.I 1616-1636
11.II 1637-1656
12.I-12.II 1657 februari-1686.
12.I 1657-1674
12.II 1675-1686
14.I 1703-1714
14.II 1715-1732
15.I 1732-1764
15.II 1765-1795
16-17 Doopboeken. 1670-1811.
17A Lidmaten, predikantenlijst, trouwinschrijvingen. 1716-1850; 1814-1815, 1826, 1845.
18.I-19 Doop- en trouwboeken. 1685-1811.
18.I-18.II 1685-1791.
18.I 1685-1769
18.II 1770-1790
a. GERECHT
20A Trouwakten. 1650 januari 23-1653 september 14, 1665 april 13-1671 mei 13, 1689 mei 22-1705 februari 3.
21.I-21.II Trouwboek. 1761 april 12-1808 februari 28.
21.I 1761-1797
21.II 1798-1808
24.I-24.II 1795-1805.
24.I 1795-1800
24.II 1801-1805
26.I-26.II 1806-1811.
26.I 1806-1809
26.II 1810-1811
27 Overlijdensregister. 1806-1811.


II. Z O E T E R M E E R   ( G A A R D E R S A R C H I E V E N )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Zoetermeer, nummer toegang 3.04.16.128, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Zoetermeer, 3.04.16.128, inv.nr. ...


3.I-3.IV 1710-1780.Lijst met inventarissen van de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland