Oude-Tonge, DTB en Gaardersarchieven
ga direct naar de scans


Ga door het aanklikken van de   B L A U W E    L I N K S   rechtstreeks naar de   S C A N S   van gahetna.nl.
I. O U D E – T O N G E   ( D T B )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Oude-Tonge, nummer toegang 3.04.16.142, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Oude-Tonge, 3.04.16.142, inv.nr. ...


1.I-1.II Doop- en trouwboek. 1720-1792.
3A.II 1730-1757.
3A.III 1758-1806.
4-5.II Doop- en trouwboeken. 1662-1812.
5.I-5.II 1713-1799.
6.I-7.II Doopboeken. 1733-1812.Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Oude-Tonge, nummer toegang 3.04.16.111, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Oude-Tonge, 3.04.16.111, inv.nr. ...


1-4 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven. 1717-1805.
3 1762-1794.Lijst met inventarissen van de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland