Nieuwpoort, DTB en Gaardersarchieven
ga direct naar de scans


Ga door het aanklikken van de   B L A U W E    L I N K S   rechtstreeks naar de   S C A N S   van gahetna.nl.I.  N I E U W P O O R T    ( D T B )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Nieuwpoort, nummer toegang 3.04.16.097, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Nieuwpoort, 3.04.16.097, inv.nr. ...


a. GEREFORMEERD
2-3.II Doop- en trouwboeken. 1619-1750.
3.I-3.II 1687-1750.
4-5 Doopboeken. 1751-1811.
4.I-4.II 1751-1811 november 11
4.II 1782-1811.
Trouwboek. 1753-1810 october 7.
Overlijdensregister. 1598 mei-1602.
b. REMONSTRANTS
Doopboek. 1692 juni 22-1810 november 4.
c. GERECHT
10-12 Ondertrouw- en trouwboeken. 1627-1811.
13.I-13.III Ondertrouwinschrijvingen, attestaties betreffende huwelijksproclamaties etc.. 1631-1725, 1795-1803, 1805-1812.
13.I 1631-1804.
13.II 1805-1808.
13.III 1809-1811.


II. N I E U W P O O R T    ( G A A R D E R S A R C H I E V E N )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB Gaarders kopie Zuid-Holland; Nieuwpoort, nummer toegang 3.04.17.069, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Nieuwpoort, 3.04.17.069, inv.nr. ...


1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven. 1695-1805, 1695-1736.
1.II 1718-1736.


Zie ook het DTB-overzicht van Nieuwpoort op blz. 174 en 175 van de

Lijst met inventarissen van de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland


N.B. De scans van de originele DTB's en Gaardersarchieven van Nieuwpoort zijn te vinden op de site van het Regionaal Archief Dordrecht. Volg onderstaande links. (Klik op Inventaris.)