Oudewater, DTB en Gaardersarchieven
ga direct naar de scansGa door het aanklikken van de   B L A U W E    L I N K S   rechtstreeks naar de   S C A N S   van gahetna.nl.I. O U D E W A T E R   ( D T B )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Oude-Tonge, nummer toegang 3.04.16.111, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Oude-Tonge, 3.04.16.111, inv.nr. ...


Doopboek. 1681 October-1825
1.II 1740-1779
1.III 1780-1825
4.II 1652-1657
5.I 1666-1672
5.II 1673-1676
6.I 1707-1718
6.II 1719-1726
6.III 1727-1739
7.I 1739-1750
7.II 1751-1760
7.III 1761-1770
7.IV 1771-1783
8.I-8.III 1783-1812
8.I 1783-1794
8.II 1795-1802
8.III 1803-1812
11-13 Doopboeken. 1709-1811
14 Doopboeken 1700 mei-1816 maart
d. GERECHT
17 Ondertrouw en trouwboek. 1660 oktober 30-1798 juni 10
17.II 1691-1746
17.III 1747-1798
18 Trouwboek 1798 juli 6 - 1811 juli 7


II. O U D E W A T E R   ( G A A R D E R S A R C H I E V E N )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Oude-Tonge, nummer toegang 3.04.16.083, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Oude-Tonge, 3.04.16.083, inv.nr. ...


1.I 1696-1705
1.II 1706-1719
1.III 1720-1732Lijst met inventarissen van de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland