District VIII : Delfland ten westen van Delft

direct doorklikken naar de scans
Ga door het aanklikken van de   F A M I L I E N A M E N   rechtstreeks naar de   S C A N S   van gahetna.nl.


's-Gravenzande - G
De Lier - L
Maasland - Ml
Monster - M
Naaldwijk - N
Schipluiden - S
Wateringen - W


(onder)trouw  District VIII: 1695-1715 :

307  Akkersdijk, J.L. t/m Wouwt, C. van 't  (Supplement : De Lier uit collectie afschriften 10).

(onder)trouw  District VIII: 1716-1735 :


(onder)trouw  District VIII: 1736-1755 :


(onder)trouw  District VIII: 1756-1775 :

325  Alphen, B. van t/m Wijngaarden, J. van  (Supplement: De Lier uit collectie afschriften nr. 11).

(onder)trouw  District VIII: 1776-1795 :

333  Blom, A.A. t/m Wilt, J.J.  (Supplement : De Lier uit collectie afschriften nr. 11).

(onder)trouw  District VIII: 1796-1811 :

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie districtsklappers op de doopboeken in de provincie Zuid-Holland, nummer toegang 3.04.18.01, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Districtklappers Dopen, 3.04.18.01, inv.nr. ...

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie districtsklappers op de (onder)trouwboeken in de provincie Zuid-Holland, nummer toegang 3.04.18.02, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Districtklappers Huwelijk, 3.04.18.02, inv.nr. ...
DTB Zuid-Holland

Collectie districtsklappers op de doopboeken in de provincie Zuid-Holland
Nummer archiefinventaris3.04.18.01

Collectie districtsklappers op de (onder)trouwboeken in de provincie Zuid-Holland
Nummer archiefinventaris3.04.18.02

Lijst met inventarissen van de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland

Ik zoek iemand in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Zuid-Holland voor 1811