Noordwijk, DTB en Gaardersarchieven
ga direct naar de scans


Ga door het aanklikken van de   B L A U W E    L I N K S   rechtstreeks naar de   S C A N S   van gahetna.nl.I.  N O O R D W I J K    ( D T B )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Noordwijk, nummer toegang 3.04.16.100, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Noordwijk, 3.04.16.100, inv.nr. ...II. N O O R D W I J K    ( G A A R D E R S A R C H I E V E N )

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB Gaarders kopie Zuid-Holland; Noordwijk, nummer toegang 3.04.17.072, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Noordwijk, 3.04.17.072, inv.nr. ...

Lijst met inventarissen van de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland